Flokken

Flokken

Flokken er et tilbud for 3. til 4. klassinger.

Møtene er på torsdager fra 14.00 til 16.00. Det er Håkon og Sebastian som holder møtene, som blir på Speiderhuset i Nyveien 2.

Se www.Lysaker.skole.no under SFO for info

Les hele informasjon og inmeldingsbrevet

velkommentil flokk Lysaker2012

Se mer om vårens planer under menyen til venstre.