Kolonien

Kolonien er et tilbud for 2. klasse. For tiden har gruppen ingen ledere til dette tilbudet.