29 år i dag på St.Georgsdagen

29 år i dag på St.Georgsdagen

1.Lysaker og 2.Lysaker har eksistert til og fra siden 50 tallet. Nåværende gruppe ble stiftet 23.april 1990 ved et oppslag på Speiderhuset på Strand.


Gruppen ligger litt nede for tiden, men har ledere, økonomi, to speiderhus, utstyr og program i tillegg til at man har søkt midler til oppussing av speiderhuset i Nyveien. Det samles også inn midler til driften.

Håpet er at man innen 30 års jubileumet neste år, kan få drift i gruppen igjen. Vi trenger derimot noen flere til å dra det i gang. Detaljert program fins slik at det stort sett er møter og turer der det trengs hjelp.

Ta kontakt om det kan være av interesse for egne barn eller for studenter som trenger praksis med å arbeide med barn.