Åpent hus - utsatt til månedskifte aug /sep

Åpent hus - utsatt til månedskifte aug /sep

Det ble knapp tid og med en del å pusse opp på huset og at tidligere medlemmer enda ikke har fått invitasjon så utsettes arrangementet.


Gruppeleder satser derimot på en stor feiring rett over sommeren- Mer info kommer