Gruppen har søkt midler

Gruppen har søkt midler

Gruppen har søkt midler for et "oppstartsprosjekt".


Siden lederne sluttet for et år siden har aktiviteten ligget litt nede. For å få den opp å gå igjen har man søkt midler for et prosjekt som skal gi speidingen både på Jar, Stabekk og Lysaker mulighet for å komme godt i gang igjen. 1.Jar og 1.Lysaker Speidergrupper dekker skoler med hele 1700 barn og unge i speideralder. Potensialet er derfor stort i et området som har hatt speiding siden 1920 tallet.

Gruppene har hele tre speiderhus, mye turutstyr og masse godt program.