Møter

Møter

Troppen har to typer møter i måneden.

Den første mandagen i månden er det Troppsmøte kl.18.00-19.00. Da er det troppsleder som holder møtet.

De andre mandagene er det patruljemøter der patruljefører er ansvarlig.